Anglofonní studia - magisterské studium

prezenční, kombinovaná Ing/Mgr 1 rok 0 Kč Čeština

Řízení podniku a podnikové finance - bakalářské

prezenční, kombinovaná Bc. 3 roky 51000 Kč Čeština Obor je zaměřen na všestrannou přípravu odborníků a manažerů pro sféru výroby, obchodu i služeb. Široké spektrum předmětů zahrnuje společenskovědní, jazykový a odborný základ doplněný o dovednostní disciplíny. Na něj navazují odborné předměty, které kromě teo¬rie obsahují praktické aplikace do oblasti řízení podniku, zejména finančních a lidských zdrojů, marketingu a obchodu, účetnictví, investičního rozhodování, controllingu, auditu a dalších činností.

Komunikace v médiích - magisterské

prezenční Ing/Mgr 2 roky 50000 Kč Čeština Magisterské studium rozvíjí získané dovednosti z bakalářského studia absolvovaného ať už na Literární akademii nebo na příbuzném oboru jiné vysoké školy. Předpokladem přijetí je bakalářský titul. Cílem je doplnit základní přehled o mediálním sektoru dalším odborným kontextem a rozvinout zejména schopnost analýzy mediálních produktů.

Veřejná ekonomika a správa

prezenční, kombinovaná Bc. 3 roky 27000 Kč Čeština

Sociálně právní činnost a zaměstnanost

prezenční Bc. 3 roky 50000 Kč Čeština

Sociálně právní činnost

prezenční, kombinovaná Bc. 3 roky 46000 Kč Čeština
    1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11