Management se zaměřením na psychologii

prezenční Bc. 3 roky 63000 Kč Čeština Obsah studijního oboru je zaměřen na sociální a psychologické aspekty managementu.

Pojišťovnictví - bakalářské

prezenční, kombinovaná Bc. 3 roky 51000 Kč Čeština Obor je zaměřen na všestrannou přípravu odborníků v pojišťovnictví, zejména v pojištění soukromém. Vedle znalostí pojistné teorie a pojistného práva získají absolventi informace o pojistných produktech a budou ovládat postupy potřebné při poskytování spektra pojišťovacích služeb včetně aktivit zprostředkovatelů. Získají též znalosti obecné peněžní ekonomie či teorie financí a finančních služeb.

Management cestovního ruchu - magisterské studium

prezenční, kombinovaná Ing/Mgr 2 roky 50000 Kč Čeština Magisterské studium je zaměřené víceoborově a jeho cílem je připravit vysoce kvalifikované odborníky se schopností vytvářet a realizovat koncepce a strategie budoucího rozvoje firmy s využitím rozhodovacích procesů podporovaných moderními informačními technologiemi a orientací na nejvyšší profesionální úrovni v domácí i mezinárodní problematice cestovního ruchu i v problematice služeb civilní letecké dopravy. Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia Studijní obor: Management cestovního ruchu

Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb

prezenční, kombinovaná Bc. 3 roky 49400 Kč Čeština Studijní obor svým tematickým strukturováním a cílením na potřeby praxe garantuje připravenost absolventů k odborně a manažersky náročné práci v obchodních firmách, neziskových organizacích, příspěvkových organizacích se zaměřením na oblast zdravotnictví a sociálních služeb, v poradenských společnostech, stejně jako v orgánech a institucích veřejného sektoru spojených s danými oblastmi. Absolventi oboru Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb mají teoretické znalosti a praktické poznatky z ekonomických, přírodovědných, pedagogicko-psychologických, sociálních a právních oblastí. Potřebné základní znalosti mají také ze statistiky a informatiky.

Bc. Business Administration

prezenční Bc. 3 roky 120000 Kč Angličtina

International Relations and European Studies - magisterské studium

prezenční Ing/Mgr 3 roky 55000 Kč Angličtina Zaměření studia Výuka oboru je výhradně v anglickém jazyce. Výuku zajišťují zahraniční akademičtí pracovníci a špičkoví čeští odborníci, kteří nepřipravují své studenty jen pro bezprostřední praxi, ale také jim umožňují získat nezbytnou sumu teoretických a praktických znalostí pro další studium.
    1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14