Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Lázeňská 4, 118 00 Praha 1 257 530 202 admissions@aauni.edu

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., (AAVŠ), byla založena v roce 1990 a je nejstarší soukromou vysokou školou v České republice. Sídlí v krásných historických palácích Maltézských rytířů nedaleko Karlova mostu.


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr, MBA
ekonomické
259 400 82
257 286 639
www.aauni.edu
Angličtina
Ne
Ne
Recepce: 257 530 202
Admissions Office: 257 286 639
Admissions Office: admissions@aauni.edu
257 530 202

ITP-TOEFL test
Pokud jste dosud neabsolvovali žádný z požadovaných anglických testů, můžete si na AAVŠ za poplatek 1.600 Kč udělat ITP- TOEFL test (Institutional Testing Program), který používáme výhradně k internímu hodnocení. ITP-TOEFL test je organizován několikrát měsíčně v závislosti na aktuálním zájmu uchazečů o studium. Výsledky z ITP TOEFL testu jsou k dispozici během jednoho týdne. V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte studijní oddělení (Student Services Center) - Admissions Specialist at: petra.zemanova@aauni.edu

 
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne


Od svého založení zde studovali a studují posluchači z více než šesti desítek zemí celého světa. Struktura přednášejících je rovněž mezinárodní. Na AAVŠ působí odborníci s doktoráty z Yale, Stanfordu a dalších prestižních, nejen amerických, univerzit. Absolventi školy se úspěšně uplatnili a uplatňují na domácím trhu i v zahraničí, ať už jako podnikatelé či vedoucí pracovníci národních a nadnárodních společností, organizací, institucí i diplomatických služeb.

Smyslem vyučovaných programů je předat studentům kromě teoretických vědomostí i praktické znalosti a dovednosti. Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce a je založena na amerických a britských tradicích. AAVŠ vytváří interaktivní prostředí v malých studijních skupinách, kde je kladen důraz na samostatné myšlení, exaktní uvažování a vytříbení dovednosti psaného i mluveného projevu.

Studenti mohou absolvovat část studia na některé z partnerských univerzit v USA (Central Michigan University, University of Hawai, Hilo). AAVŠ je také zapojena do mezinárodního programu Erasmus, který umožňuje studentům výměnné pobyty v rámci zemí EU.
Výhody studia:

- individuální přístup
- interaktivní výuka
- multikulturní prostředí
- flexibilní rozvrh
- úzké propojení výuky s praxí, stáže v partnerských firmách a organizacích
- flexibilita financování školného

AAU poskytuje systém prospěchových stipendií, díky nímž mohou ti nejlepší studovat zadarmo

Dny otevřených dveří jsou na AAVŠ organizovány každou středu od 13:00 do 17:00.
Podání přihlášek: AAVŠ přijímá přihlášky v průběhu celého roku. Studium je možné zahájit jak v podzimním, tak v jarním semestru.

Studijní programy:
Bakalářské:
Bc. Ekonomika a management
Bc. Ekonomika a management - kombinovaná forma studia
Bc. Ekonomika a management se zaměřením na strategický marketing
Bc. Ekonomika a management se zaměřením marketing a komunikaci
Bc. Mezinárodní vztahy
Bc. Středoevropská a východoevropská studie
Bc. Politika a společnost
Bc. Politika a společnost se zaměřením na židovská studia (historie a kultura)
Bc. Humanitní studia a společenské vědy
Bc. Žurnalistika a komunikace
LLB

Magisteské:
Mgr. Obchod a právo na mezinárodních trzích
Mgr. Kvantitativní metody řízení rizik a portfolia
Mgr. Mezinárodní vztahy a diplomacie
Mgr. Mezinárodní vztahy a diplomacie - kombinovaná forma studia
Mgr. Humanitní studia
Mgr. Veřejná politika
MBA - ve spolupráci s Chapman University, USA

Všechny programy jsou akreditovány Akreditační komisí ČR s výjimkou LLB –  zde diplom uděluje University of London a akreditace je britská. Program MBA je držitelem nejvyšší světové akreditace AACSB.


do konce srpna
v průběhu celého roku
2000 Kč
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
každou středu od 13 - 17:00
40%


MBA
víkendové studium
MBA
 • 1,5 roku
 • 430000 Kč
Angličtina

Mgr. Public Policy
prezenční
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 138000 Kč
Angličtina

Mgr. Humanities
prezenční
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 138000 Kč
Angličtina

Mgr. International Relations and Diplomacy
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 138000 Kč
Angličtina

Mgr. Business and Law in International Markets
prezenční
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 138000 Kč
Angličtina

Mgr. Quantitative Asset and Risk Management
prezenční
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 138000 Kč
Čeština

Bc. Business Administration
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 120000 Kč
Angličtina

Bc. Politics and Society
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 120000 Kč
Angličtina

Bc. Humanities, Society and Culture
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 120000 Kč
Angličtina

Bc. International Relations
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 120000 Kč
Angličtina

BA. Comparative Business Law
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 132000 Kč
Angličtina

Bc. Business Administration - emphasis Strategic Marketing
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 120000 Kč
Angličtina

Bc. Business Administration - emphasis Marketing and Communications
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 120000 Kč
Angličtina

Bc. Business Administration - part-time study form
kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 80000 Kč
 • 0 Kč
 • 0 Kč
Angličtina

Bc.Judaistika
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 0 Kč
 • 0 Kč
 • 0 Kč
Angličtina
(akreditace v procesu)

Bc. Teritoriální studia střední a východní Evropy
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 0 Kč
 • 0 Kč
 • 0 Kč
Angličtina

Mgr. International Relations and Diplomacy - part-time study form
prezenční
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 0 Kč
 • 0 Kč
 • 0 Kč
Angličtina