Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 +420 800 555 808 vsmiep@vsmiep.cz

VŠMIEP je akreditovanou soukromou vysokou školou a poskytuje vzdělání ve 2 bakalářských studijních programech - Ekonomika a management a Právní specializace. Oba programy vyučuje v prezenční i kombinované formě studia.


Vysoká
Praha
Bc., MBA
ekonomické
26479800
vsmiep@vsmiep.cz
www.vsmiep.cz
Čeština
Ne
Ne
Zelená linka: +420 800 555 808
Kontaktní telefon: +420 270 001 111
Kontaktní e-mail: vsmiep@vsmiep.cz


Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne


Nabízené obory VŠMIEP jsou odpovědí na dynamicky se rozvíjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním právním, ekonomickým a informatickým vysokoškolským vzděláním. Všechny obory (Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě) mají řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského ekonomického, informatického a právního vzdělání, které vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu. Kvalita klasické výuky je zajištěna zkušenými pedagogy z Právnické fakulty UK, Vysoké školy ekonomické a Západočeské univerzity, kteří patří ke špičce ve svých oborech. Klasické předměty jsou vhodně doplněny jednotlivými specializačními předměty s praktickým zaměřením přednášené odborníky s praktickými zkušenostmi. Způsob výuky rovněž odpovídá modernímu zaměření VŠMIEP a využívá v plné míře osvědčené elektronické prostředky komunikace posluchačů a školy.

 VŠMIEP nemá stanovený termín podání přihlášky ke studiu. Studenty přijímáme individuálně i těsně před začátkem akademického roku.
26. 3. 2015, další termíny v květnu a červnu 2015
elektronickou formou 400,-Kč, papírovou formou 500,-Kč
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
19. 2. 2015 a 19. 3. 2015 od 17:00 hodin
100 %
Aktuální informace o přijímacím řízení naleznete zde.Aplikovaná informatika
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 64000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
• naučíte se programovat v jazycích C#, Java, .NET, PHP a dalších; • zjistíte, jak pracují počítačové sítě, naučíte se počítačové sítě spravovat a navrhovat nové • osvojíte si moderní metody řízení (systémy e-crm, ERP, ...); • získáte znalosti potřebné pro zvládnutí moderních administrativních a komunikačních prostředků.

Manažerská ekonomika
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 64000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
• manažerská ekonomika: základní propočty efektivnosti podnikových činností; • finanční, nákladové a manažerské účetnictví: zjišťování a vyhodnocování ekonomických informací v podniku; • controlling: metody zjišťování a odstraňování rezerv; • marketing: zásady úspěšného prodeje výrobků; • podnikání na Internetu: e-obchody, elektronické bankovnictví, marketing na Internetu

Právo v podnikání
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 64000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent je připraven působit na řídící střední a nižší úrovni, ve funkci samostatného referenta, jako pracovník – specialista, konzultant či asistent statutárních orgánů v obchodních společnostech, bankovních ústavech, společností působících ve výrobní i nevýrobní sféře, ve službách jako jsou hotely, cestovní kanceláře či realitní kanceláře apod.

Právo ve veřejné správě
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 64000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
V případě studijního oboru Právo ve veřejné správě se specializace nemůže obejít bez širších politických, ekonomických, kulturních i informačních znalostí. Proto je zapotřebí, aby se studenti seznámili se základy sociologie a politologie, s ekonomikou veřejného sektoru, se základy statistiky, informatiky, komunikační a prezentační dovednosti a též s fungováním orgánů Evropské unie. Součástí všeobecných znalostí a dovedností je pak schopnost využívat informační systémy a technologie, internet.