Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Ovčárecká 312, 280 02 Kolín V +420 321 734 725 studijni@vspsv.cz

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. se sídlem v Kolíně je první českou vysokou školou se specializací na politické vědy a zároveň jedinou českou nezávislou vysokou školou nabízející studium politologie.


Vysoká
Středočeský
Bc., MBA
humanitní
27072622
arc@vspsv.cz
www.vspsv.cz
Čeština
Ne
Ne
Studijní oddělení: +420 321 734 725
Sekretariát : +420 321 734 711
Studijní oddělení: studijni@vspsv.cz
Rektorát: arc@vspsv.cz
+420 321 734 720
Zajímavostí školy jsou nabídky pracovních stáží v Bruselu, důraz na kvalitu výuky cizích jazyků s tím, že všichni studenti mohou začít výuku jazyka od úplného začátku, zajímavé a tvůrčí prostředí s možností zapojení studentů do výzkumných projektů již během jejich studia, výhodný poměr mezi kvalitou studia a výší školného.


Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne


ARC - VŠPSV nabízí studium bakalářského studijního programu POLITOLOGIE v prezenční i kombinované formě studia. Absolventi školy nacházejí široké uplatnění v praxi - např. ve veřejné správě, v politických stranách, nadacích, občanských sdruženích, v žurnalistice, ale i v soukromém sektoru a v analytických týmech velkých mezinárodních firem. Výhodou studia na ARC - VŠPSV je i vysoce kvalifikovaný akademický sbor z ČR i ze zahraničí (včetně rodilých mluvčích pro výuku cizích jazyků). V rámci studia mohou všichni studenti absolvovat semestrální studijní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus, škola nabízí i zapojením studentů do výzkumné činnosti (např. výzkum voleb apod.). Více informací naleznou všichni zájemci o studium na internetových stránkách školy.

15. 8. 2009
24. 8. - 28. 8. 2009 (2. kolo)
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
individuálně kdykoliv po domluvě
100%
Základním předpokladem k přijetí je úspěšné ukončení středoškolského studia složením maturitní zkoušky a vykonání přijímacího řízení. Přijímací řízení je jednokolové, má podobu pohovoru s cílem vzájemného seznámení uchazeče se školou. Ke studiu jsou přijímání všichni zájemci, všem je dána možnost vyzkoušet si vysokoškolské studium.Politologie
prezenční, kombinovaná, individuální plán
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 39800 Kč
  • 39800 Kč
Čeština
Absolvent bakalářského studijního programu politologie je vybaven znalostmi politické teorie, mezinárodních vztahů a obecného společenskovědního základu. Je schopen orientovat se v politické realitě České republiky, Evropské unie, středoevropského prostoru i světa, dokáže systematicky analyzovat politické procesy a děje, stejně jako je interpretovat. Ovládá fungování veřejné správy a institucí politického systému, dovede samostatně připravovat a řídit činnosti spojené s prací v politice (např. volební kampaň, analýza a příprava programů politických stran, činnost stranického sekretariátu apod.).