Pomaturitní studium angličtiny

29. června 2009

Metropolitní univerzita Praha nabízí maturantům od akademického roku 2009/10 jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny. Jedná se o intenzivní dvousemestrální kurzy, které studentům umožní získat velmi dobrou znalost anglického jazyka.

Absolventi těchto kurzů získají Certifikát MUP o dosažení jazykové úrovně a zároveň získají status studenta.

Výuka je založena na komunikativním přístupu a je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy. Absolventi těchto kurzů se naučí porozumět mluvenému i psanému projevu, používat jazyk jak v reálných situacích, tak i v akademickém prostředí. Posluchači těchto kurzů budou mít také možnost studovat odborné předměty vysokoškolského programu, přičemž se mohou stát studenty MUP. Dále absolventi těchto kurzů získají jazykové kompetence požadované pro úspěšné složení mezinárodně uznávaných zkoušek PET, FCE a CAE.
 

Studium
• denně 4x45 min
• pondělí - pátek
• září - červen
• program ve vyhlášce MŠMT od září 2009
• zkušení pedagogové

Začnete
• 1. září 2009
 

Naučíte se
• porozumět mluvenému i psanému projevu
• používat jazyk v písemném projevu
• používat jazyk v reálných situacích
• používat jazyk v akademickém prostředí
 

Vyberete si
• odborné předměty ze studijních oborů MUP
• angličtinu pro potřeby vysokoškolských studentů a právnickou angličtinu
 

Poznáte
• kulturu, historii i současnou společnost zemí anglofonní oblasti
 

Získáte
• Certifikát MUP o dosažení jazykové úrovně
• znalosti potřebné ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek PET, FCE, CAE
 

Kontakt
• Mgr. Irena Dominiková dominikova@mup.cz
• více informací naleznete na www.mup.cz