Pravidla serveru Soukrome-vysoke-skoly.cz(dále jen Pravidla)


Tento server, umístěný na internetové adrese http://www.soukrome-vysoke-skoly.cz - dále jen Server, neodpovídá za názory svých uživatelů zobrazované v diskuzích a příspěvcích pod články a profily jednotlivých vzdělávacích institucí.

Provozovatel Serveru se zbavuje odpovědnosti za činnost uživatelů Serveru a jeho služeb, stejně tak jako za způsob, kterým toto využívají. Provozovatel nemá odpovědnost za zneužití Serveru a jeho služeb uživateli nebo třetími osobami.

Provozovatel nemá odpovědnost za případné škody, které by uživateli i třetím osobám nepřímo, přímo nebo jiným způsobem vznikly spolu s užíváním Serveru a jeho služeb.

Provozovatel není odpovědný za případné škody, vzniklé uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti užívání Serveru a jeho služeb nebo v jakékoli souvislosti s touto danou skutečností.

Server je pravidelně aktualizován, přesto však mohou vzniknout nesrovnalosti s aktuální skutečností a uživatel si je tohoto vědom.

Provozovatel má oprávnění Server a jeho služby upravovat nebo inovovat bez předchozího upozornění nebo souhlasu uživatele.

Jakékoli změny těchto Pravidel jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru a uživatel Serveru užíváním Serveru tyto Pravidla bez výhrady přijímá, bere je na vědomí  a bude se jimi řídit.