AKADEMIE STING, o.p.s.

Stromovka 1, 637 00 Brno +420 541 221 801 akademie@sting.cz

Akademie poskytuje vzdělávání ve dvou ekonomických tříletých bakalářských studijních programech a od akademického roku 2006/2007 i v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu.


Vysoká
Jihomoravský
Bc., Ing/Mgr
ekonomické
26239604
akademie@sting.cz
www.sting.cz
Čeština
Ne
Ne
Kontaktní telefon: +420 541 221 801
Centrum pro prezenční studium:: +420 541 220 334
Centrum pro kombinované studium:: +420 547 351 535
Centrum pro prezenční studium:: akademie@sting.cz
Centrum pro kombinované studium:: hejdukova@boh.sting.cz
+420 541 220 334
Bakalářské programy jsou orientovány na co nejvyšší efekt praktického uplatnění absolventa s dostatečně širokými všeobecnými ekonomickými znalostmi. Úspěšní absolventi školy uplatňují své znalosti i praktické dovednosti
při vykonávání ekonomických funkcí v soukromých i státních podnicích, v úřadech státní správy, samosprávy
měst a obcí, případně při vedení vlastní firmy.

S kombinovanou formou studia máme velmi dobré zkušenosti a podle zájmu uchazečů jsme přesvědčeni o budoucnosti tohoto typu studia, i když nároky na kvalitu pedagogického sboru i na studijní vybavení studentů jsou ještě vyšší
než u formy prezenční.Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Mezi účetními, účetními a daňovými poradci i mezi auditory není logo Sting neznámé. Různými vzdělávacími aktivitami prošly od 18.12.1990, kdy firma Sting zahájila činnost, tisíce účastníků.

Od 1.9.1993 do roku 1996 působila firma jako Soukromá akademie daňového poradenství Sting v ročním pomaturitním studium oboru Prokurista firmy. Druhou maturitu zde získalo 17 žáků v roce 1994, 38 žáků v roce 1995 a 57 žáků v roce 1996.

Soukromá vyšší odborná škola STING, s.r.o. byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souladu
se zák. č. 29/1984 Sb. a zák. č. 564/1990 Sb., v platném znění, zařazena do sítě škol jako vyšší odborná škola
a k 1. 9. 1996 otevřela vyšší odborné studium zaměření Prokurista firmy. Titul "diplomovaný specialista" získaly od té doby v denním studiu i dálkovém studiu stovky absolventů.

28. února 2009, 7. srpna 2009
8.4., 15.4., 16.-18.6., 18.-20.8., 25.8. 2009
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Zdaňování - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 36000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština
Absolventi se stávají specialisty na daně, účetnictví a právo, kteří se mohou uplatnit zejména v soukromé sféře jako ekonomové firmy, daňoví specialisté nebo účetní poradci a po složení profesní zkoušky jako daňoví poradci.

Finanční kontrola - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 36000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština
Studijní obor Finanční kontrola je určen budoucím specialistům ekonomických a kontrolních útvarů státní správy nebo samosprávy měst a obcí.

Organizace a řízení malých a středních firem - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 36000 Kč
 • 36000 Kč
Čeština
Tento studijní obor představuje praktickou i teoretickou přípravu zejména pro podnikatele, kteří se chtějí co nejlépe orientovat v účetnictví, daních a právu a zdokonalit se v organizaci a řízení firmy.

Podniková ekonomika a management - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 40000 Kč
 • 40000 Kč
Čeština
Zaměření studia se dělí do dvou oblastí: Ekonomika a zdaňování Management malých a středních firem