Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)

Na Pankráci 54, 14000 Praha 4 +420 272 773 045 lit-akad@lit-akad.cz

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o. je vysokou uměleckou školou zaměřenou na humanitní programy.


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr, BcA., MgA.
umělecké
26184346
studijni@lit-akad.cz
www.lit-akad.cz
Čeština
Ne
Ne
+420 272 773 045
Kontaktní email: lit-akad@lit-akad.cz
+420 272 763 020
Stránky studentů Literární akademie : www.maglajs.cz (Magazín Literární akademie a jejich studentů)
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne


Nabízíme jedinečné obory, které nenaleznete na žádné jiné vysoké škole v České republice.

Naši absolventi nalézají úspěšně uplatnění ve světě literatury a médií.

Nabízíme exkluzivní pedagogický sbor. Tvoří jej jednak přední a známí literáti (spisovatelé, dramatici, scénáristé, publicisté, překladatelé), literární a jazykoví vědci a nakonec i výrazní mediální praktici (režiséři, rozhlasoví a televizní dramaturgové i filmoví odborníci). Proto studium na škole je především zásadní (a často životní) setkání s lidmi z oboru.

Vzhledem k velikosti školy u nás panuje přátelská až rodinná atmosféra (individuálnější přístup ke studentům).

Budova školy se nachází nedaleko Vyšehradu v těsné dostupnosti metra trasy C, stanice Pražského povstání.1.termín do 31.5.2009, 2.termín do 31.8.2009
1.termín 15. 6. 2009 , 2.termín 07. 9. 2009
500,-Kč
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
02/04/09, 14/05/09 vždy od 9:00
Z čeho se skládá přijímací řízení?

Písemný test z anglického jazyka. Předpokládáme znalosti minimálně na úrovni maturitní zkoušky, vstupní úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: B1. Test se skládá ze 3 částí: gramatika - práce s textem, diktát, sloh.

Talentová zkouška. Uchazeči o studium bakalářského oboru Tvůrčí psaní a publicistika (v denní i kombinované formě) a magisterského oboru Tvůrčí psaní zašlou dva týdny před samotným přijímacím řízením 3 stránky svého vlastního textu (libovolné téma, libovolný žánr). Jeho hodnocení proběhne po té v rámci ústní zkoušky. Talentová zkouška prověřuje uchazečovu kreativitu, ale také cit pro mateřský jazyk, jenž je stěžejním předmětem studia.
 
Ústní zkouška. Uchazeč přinese strukturovaný seznam přečtené literatury, shlédnutých filmů, divadelních představení a koncertů vážné i populární hudby, kvalitních televizních pořadů, a navštívených výstav, celkově alespoň 50 položek.

 Komunikace v médiích - bakalářské
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 59500 Kč
Čeština
Cílem bakalářského studijního oboru je odborná příprava pracovníků médií, kteří dovedou sladit praktické dovednosti s teoretickými znalostmi a uplatní se v širokém spektru profesí mediálního trhu. Studium přináší absolventovi nejen důkladnou znalost mediální sféry, ale i principů tvorby na jednotlivých mediálních pracovištích.

Tvůrčí psaní a publicistika - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 59500 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
V průběhu studia se seznámíte s většinou literárních forem. Hlavním principem je výběr pedagoga (umělecká dílna), který pomáhá rozvíjet Vaše další umělecké směřování. Vzhledem k široké nabídce pedagogů je možné si vybrat mezi epickou i lyrickou tvorbou, dramatickými literární útvary (divadelní hra, televizní hra, rozhlasová hra, film, televizní, rozhlasový či filmový seriál, sitcom atd.) a publicistikou. Studium rozvíjí imaginaci, umění tematizovat, schopnost popisu a fabulace, kultivaci různých vypravěčských technik, umění výstavby děje a kompozice. Posluchači, kteří tíhnou spíše k lyrice si osvojí různé básnické formy, tropy, figury, metra a rýmové struktury.

Komunikace v médiích - magisterské
prezenční
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 50000 Kč
Čeština
Magisterské studium rozvíjí získané dovednosti z bakalářského studia absolvovaného ať už na Literární akademii nebo na příbuzném oboru jiné vysoké školy. Předpokladem přijetí je bakalářský titul. Cílem je doplnit základní přehled o mediálním sektoru dalším odborným kontextem a rozvinout zejména schopnost analýzy mediálních produktů.

Tvůrčí psaní - specializace Tvůrčí psaní - magisterské
prezenční
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 50000 Kč
Čeština
Specializace Tvůrčí psaní je tu pro zájemce s vyhraněným uměleckým talentem, s vnitřní potřebou psát a umělecky se vyjadřovat i odhodlaných učinit rozhodující krok směrem k autorské existenci. Předpokládáme, že si tuto specializaci zvolí uchazeči, kteří již ovládají základní techniky beletristické tvorby a zároveň hodlají jako magisterskou práci vytvořit rozsáhlejší prozaické, básnické či dramatické texty nesporné umělecké kvality.

Tvůrčí psaní - specializace Redakční práce - magisterské
prezenční
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 50000 Kč
Čeština
Cílem je připravit kultivovaného a profesně specializovaného odborníka, který je použitelný ve spektru činností spjatých s periodickým i neperiodickým (stejně jako elektronickým) vydáváním publikací a dále pak s redakční praxí v prostředcích masové komunikace.

Tvůrčí psaní - specializace Literatura faktu - magisterské
prezenční
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 50000 Kč
Čeština
Specializace vychází vstříc zájemcům, kteří své stylistické nadání i orientaci v určité oblasti uplatní ve sféře literatury faktu. Profilovými žánry jsou především cestopis, životopis, deník, dokumentární reportáž a esej. Literatura faktu tak zaujímá a nadále bude vyplňovat prostor mezi populárně naučnou literaturou a publicistikou s přirozenými přesahy na obě strany.