NEWTON College, a. s.

tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno +420 545 124 614 info@newtoncollege.cz

Posláním vysoké školy NEWTON College je vychovávat absolventy se znalostmi, technikami a dovednostmi nezbytnými pro úspěšný výkon manažerské praxe v současném globalizujícím se světě.


Vysoká
Jihomoravský
Bc.
ekonomické
27081869
+420 545 124 620
www.newtoncollege.cz
Čeština
Ne
Ne
Kontaktní telefon: +420 545 124 614
Studijní oddělení: +420 545 124 620
Kontaktní e-mail: info@newtoncollege.cz
Studijní oddělení: studijni@newtoncollege.cz
+420 545 124 621


Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne


NEWTON College nabízí svým studentům vysokoškolské vzdělání v oblasti podnikání a managementu. Posláním NEWTON College je vychovávat absolventy se znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro úspěšný výkon manažerské praxe.

Převážně interaktivní výuka se uskutečňuje formou partnerské spolupráce mezi studenty a vyučujícími. Metody výuky vycházejí z metod vzdělávání a výcviku aktivních manažerů a odpovídají způsobům, kterými manažeři získávají teoretické poznatky a praktické dovednosti.

Studijní obory v prezenční formě
Obsah prezenčního studia je podle studijních oborů zaměřen na znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, managementu, marketingu, filozofie, psychologie, sociologie, etiky, práva, politologie a dalších.
Globální podnikání a management
Obsah studijního oboru je zaměřen na znalosti a techniky nezbytné pro management podnikatelských subjektů v globálním ekonomickém prostředí.
Management mezinárodních institucí a veřejné správy
Obsah studijního oboru je zaměřen na specifika managementu v institucích veřejné správy, mezinárodních institucích a nadnárodních společnostech.
Management se zaměřením na psychologii
Obsah studijního oboru je zaměřen na sociální a psychologické aspekty managementu.

Studijní obory v kombinované formě
V kombinované formě studia lze v současné době studovat obory Globální podnikání a management a Management mezinárodních institucí a veřejné správy. Kombinovaná forma studia je přizpůsobena časovým možnostem studentů, výuka probíhá 3x za semestr v rámci tříapůldenních soustředění od čtvrtka do neděle. Z toho důvodu je určena zejména pro zaměstnance, podnikatele, studenty jiných vysokých škol, apod.

Praxe ve firmách a institucích
Studijní praxe NEWTON College jsou součástí studijního plánu všech oborů. Smyslem praxí je umožnit studentům již během studia aplikovat znalosti, získat praktické zkušenosti v reálném firemním prostředí a navázat užitečné kontakty. V rámci absolutoria získává student školou vydaný certifikát o jím realizovaných praxích během studia, který se může stát součástí jeho profesního CV.

Zahraniční studijní stáže
NEWTON College nabízí studentům možnost absolvovat část studia na zahraničních vysokých školách. Jejím účelem je prohloubit jazykové znalosti, získat kulturní zkušenosti z jiného prostředí a rozšířit odborné poznatky v rámci studovaného oboru. NEWTON College je na základě certifikátu Extended Erasmus University Charter (EUC) zapojena do programu Evropské unie v oblasti vysokého školství. V současné době NEWTON College partnersky spolupracuje s vysokými školami v Belgii, Francii, Itálii, Španělsku, Slovinsku, Turecku, Estonsku a Polsku, aj.

Přijímací řízení
Přijímací řízení se skládá z přihlášení ke studiu, přijímacího rozhovoru a uzavření smlouvy o studiu. Na základě podání přihlášky ke studiu je s uchazečem dohodnut termín přijímacího rozhovoru. Přijímací rozhovor neověřuje znalosti, ale zaměřuje se na motivaci a předpoklady ke studiu zvoleného oboru. Přijímací řízení probíhá v termínech od března do konce září a účast na něm je bezplatná.
Bližší informace o studiu sdělí studijní oddělení NEWTON College na telefonu 545 124 620 nebo elektronické adrese studijni@newtoncollege.cz.


nejpozději v den přijímacího řízení
každou středu od 4. března do 23. září 2009 od 9:00 do 16:00
za přijímací řízení není vybírán žádný administrativní poplatek
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
Podmínky pro účast na přijímacím rozhovoru
 • řádně vyplněná přihláška ke studiu
 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • originál nebo notářsky ověřená kopie maturitního vysvědčení k nahlédnutí
Přijímacího rozhovoru se mohou uchazeči o studium na NEWTON College zúčastnit i před vykonáním maturitní zkoušky. V případě úspěšného přijímacího rozhovoru bude jejich přijetí vázáno na předložení oznámení o výsledku maturitní zkoušky. 


Obsah přijímacího rozhovoru
 • kontrola splnění podmínek pro účast na přijímacím rozhovoru
 • motivační esej
 • přijímací rozhovorGlobální podnikání a management
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 63000 Kč
 • 63000 Kč
Čeština
Obsah studijního oboru je zaměřen na znalosti a techniky nezbytné pro management podnikatelských subjektů v globálním ekonomickém prostředí.

Management mezinárodních institucí a veřejné správy
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 63000 Kč
 • 63000 Kč
Čeština
Obsah studijního oboru je zaměřen na specifika managementu v institucích veřejné správy, mezinárodních institucích a nadnárodních společnostech.

Management se zaměřením na psychologii
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 63000 Kč
Čeština
Obsah studijního oboru je zaměřen na sociální a psychologické aspekty managementu.