Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Loucká 656/21, 669 02 Znojmo +420 515 221 764 salasova@svse.cz

Soukromá vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářského typu, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě a trvá 3 roky.


Vysoká
Jihomoravský
Bc.
ekonomické
26968631
salasova@svse.cz
www.svse.cz
Čeština
Ne
Ne
Sekretariát: +420 515 221 764
Studijní oddělení pro prezenční formu studia:: +420 515 224 891
Studijní oddělení pro kombinovanou formu studia:: +420 515 222 597
Studijní oddělení pro prezenční formu studia:: salasova@svse.cz
Studijní oddělení pro kombinovanou formu studia:: krulova@svse.cz
Studijní středisko Praha pro kombinovanou formu studia: zacharova@svse-praha.cz
+420 515 221 865

SVŠE Znojmo se stala jedinou školou v České republice, jejíž úspěšní studenti získají nejen bakalářský diplom, ale budou moci požádat o uznání všech relevantních zkoušek pro získání certifikátu "Bilanční účetní".
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Tým kvalitních pedagogů

 • přednáší přední vysokoškolští profesoři a docenti - autoři vysokoškolských skript a učebnic:
  Prof. M. Foret - Marketing, Marketingová komunikace
  Prof. K. Fuchs - Mikroekonomie, Základy ekonomie
  Prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - Faktory ovlivňující poptávku po biopotravinách
    

 • vyučují zde autoři řady učebnic: Ing. Pavel Štohl - Účetnictví pro střední školy a veřejnost

  

Vztah vyučujících ke studentům

 • rodinná atmosféra školy

 • názory studentů: "Příjemná atmosféra, ale vysoké nároky" (více zde)

 

Přijatelné finanční podmínky

 • školné 16.000 Kč za semestr (jedno z nejnižších v ČR, a to zejména díky sponzorství města Znojma)

 • možnost výhodných studentských půjček

 • možnost získání prospěchových stipendií

 

Výuka dvou cizích jazyků - ANJ, NEJ

 • možnost přípravy na mezinárodně uznávané zkoušky (FCE, ZDF)

 

Příjemné studijní prostředí

 • moderně vybavené učebny

 

Možnosti sportovního využití

 • k dispozici tělocvična, tenisový kurt

 

Vysokoškolský klub

 • pořádání kulturních akcí, internetová kavárna30/04/09, 19/07/09, 06/09/09
09/06/09, 11/06/09, 31/07/09,první polovina září 2009
400
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
Podmínkou pro přijetí ke studiu na prezenční formu je úspěšné vykonání přijímací zkoušky ze všeobecného přehledu a z cizího jazyka formou písemných testů, ohodnocených 0 až 35 body z každého předmětu. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů, a to jednak dle výsledků z písemných testů (max. 70 bodů) a jednak dle studijních výsledků na střední škole (max. 30 bodů).
 
U kombinované formy se přijímací zkouška skládá pouze z testu všeobecného přehledu, ohodnoceného body od 0 až 35. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů. Toto pořadí je stanovené na základě součtu bodů, a to jednak dle výsledků z testu všeobecného přehledu (max. 35 bodů) a jednak dle studijních výsledků na střední škole (max. 30 bodů).Účetnictví a finanční řízení podniku
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 32000 Kč
 • 28000 Kč
Čeština
Tento studijní obor je organizován ve spolupráci s Institutem svazu účetních Praha, a.s. - garantem a provozovatelem systému certifikace účetních. Díky této spolupráci SVŠE Znojmo se stala jedinou školou v České republice, jejíž úspěšní studenti získají nejen bakalářský diplom, ale budou moci požádat o uznání všech relevantních zkoušek pro získání certifikátu "Bilanční účetní". Ten vychází z Mezinárodních vzdělávacích standardů pro účetní profesi. Certifikátem "Bilanční účetní" se dnes v celé ČR může prokazovat necelých tisíc lidí. Bilanční účetní je přitom vstupenkou k plnohodnotnému uplatnění v nadnárodních společnostech působících na našem území, ale i v celé Evropské unii.

Marketing a management
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 32000 Kč
 • 28000 Kč
Čeština
Těžiště výuky je orientováno na osvojení znalostí v oblasti marketingu a managementu, se zaměřením na sféru cestovního ruchu a veřejné správy. Právě v důrazu na marketing a jeho propojení s cestovním ruchem lze spatřovat jedinečnost tohoto studijního oboru. V oblasti příhraničního cestovního ruchu bude mezinárodní spolupráce realizována společně s vybranými zahraničními vysokými školami. Z hlediska uplatnění v praxi budou absolventi tohoto bakalářského studia připraveni nastoupit na místa jak v soukromém podnikatelském sektoru (zejména v oblasti cestovního ruchu), tak i ve veřejné správě.

Mzdové účetnictví, daně a personalistika
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 32000 Kč
 • 28000 Kč
Čeština
Studijní obor je koncipován tak, aby odpovídal stále více rostoucímu významu daní, personalistiky a mzdových otázek. Studium připravuje absolventy pro výkon funkce mzdové účetní, personalisty a další funkce na středních manažerských funkcích na oddělení a odborech práce mezd a personálních útvarech jak podnikajících fyzických osob, tak i v oblasti malých, středních i velkých právnických osob, dále pro výkon výše uvedených funkcí v organizačních složkách státu, ve státní správě a samosprávě (např. na finančních úřadech, obecních a krajských úřadech, policii, soudech apod.)

Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 32000 Kč
 • 28000 Kč
Čeština
Absolventi oboru získávají nezbytné odborné předpoklady pro působení pro výkon nižších a středních manažerských funkcích v organizačních složkách státu, ve státní správě a veřejné správě (např. na městských, obecních a krajských úřadech a jejich zařízeních, policii, soudech aj.). Odborné ekonomické zaměření rovněž umožňuje uplatnění absolventů také v ekonomických funkcích malých a středních podniků, resp. i v neziskových organizacích.