Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Chomutovická 1443, 149 00 Praha 11 +420 272 931 435 studijni@vsap.cz

Vysoká škola aplikovaného práva získala státní souhlas k působení jako soukromá vysoká škola k výuce bakalářského studijního programu Právní specializace.


Vysoká
Praha
Bc.
filosofické
64941663
studijni@vsap.cz
www.vsap.cz
Čeština
Ne
Ne
Studijní oddělení: +420 272 931 435
Studijní oddělení - Brno: +420 543 251 609
Studijní oddělení: studijni@vsap.cz
Studijní oddělení - Brno: brno@vsap.cz
+420 272 931 446
Podle MF Dnes z února 2006 byla škola hodnocena jako nejlepší soukromá vysoká škola s právnickým zaměřením. Také v žebříčcích hodnocení uveřejněných 30. ledna 2006, 30. ledna 2007 a 28. ledna 2008 v Lidových novinách byla naše škola hodnocena jako nejlepší soukromá škola. Dne 11. února 2008 Lidové noviny konstatovaly: "V žebříčku soukromých vysokých škol srovnáváme 42 škol. Při srovnání dvaačtyřiceti soukromých vysokých škol se na první příčce umístila Vysoká škola aplikovaného práva."


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Studium je určeno pro čerstvé maturanty nebo jako doplňující vzdělání pro osoby již pracující, které si chtějí nebo musí dosažené vzdělání doplnit. Zaměstnaným vycházíme vstříc systémem výuky upravenou formou prezenčního studia. Student se v rámci studia seznamuje v potřebném rozsahu s vybranými právními obory a s nezbytnými obecnými předměty, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby souhrn získaných poznatků co nejlépe odpovídal profilu odborného vzdělání absolventa. Určitá pozornost je věnována srovnání české právní úpravy s právními systémy vyspělých západoevropských zemí a mezinárodním právním vztahům České republiky s těmito státy.

Po úspěšném ukončení studia bakalářského programu získá absolvent titul bakalář (ve zkratce Bc.), který platí nejen v ČR, ale i v celé Evropské unii. Absolventi mají možnost pokračovat v navazujícím studiu.

není stanoven
Uchazeč se stane studentem VŠAP dnem zápisu. (obvykle v polovině září)
600
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
Pro přijetí uchazeče ke studiu na Vysoké škole aplikovaného práva je potřeba vyplnit a odeslat
přihlášku ke studiu, dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, podepsat smlouvu o studiu a
zaplatit administrativní poplatek a školné. Na základě všech těchto podkladů je uchazeč přijat
ke studiu.

Právo v podnikání
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 50000 Kč
Čeština

Sociálně právní činnost a zaměstnanost
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 50000 Kč
Čeština