Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o.

Senovážné náměstí 23, 11000 Praha 1 +420 224 142 685 info@vscrhl.cz

Založena Národní federací hotelů a restaurací ČR, členem Mezinárodní asociace hotelů a restaurací v Paříži. Škola působí jako soukromá vysoká škola s akreditovaným bakalářským studijním programem Ekonomika a management.


Vysoká
Praha
Bc.
ekonomické
+420 224 142 685
www.vscrhl.cz
Čeština
Ne
Ne
Vedoucí studijního oddělení: +420 224 142 685
Rektorka: +420 224 142 683
Prorektor : +420 224 142 685
Hlavní emailový kontakt: info@vscrhl.cz
+420 224 142 685


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Zřizovatelem Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. (VŠ CRHL) je Národní federace hotelů a restaurací České republiky nyní Asociace hotelů a restaurací(AHR ČR) http://www.ahrcr.cz

Škola působí jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu s akreditovaným bakalářským studijním programem “Ekonomika a management“. Absolventi tříleté prezenční formy studia dvou studijních oborů „Management cestovního ruchu“ a „Management hotelů, gastronomických zařízení a lázeňství“ po úspěšném složení státní závěrečné bakalářské zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získávají akademický titul „bakalář“ (“Bc.“).

Škola důsledně uplatňuje převoditelný evropský transferový kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje pokračovat ve studiu na zahraničních vysokých školách a univerzitách.

Sídlo školy má zcela exkluzivní polohu v samém historickém a kulturním centru Prahy na Senovážném náměstí 23 v Praze 1. Je výborně dopravně dostupné metrem (Metro trasa "A" - stanice "Můstek"; trasa "B" - stanice „Náměstí Republiky“ nebo tramvajemi č. 3, 9, 14, a 24, stanice „JINDŘIŠSKÁ“ u Jindřišské věže.

Zařízení školy a vybavení poslucháren školy a dalších prostor je zcela nové, moderní a funkční.Vysoká kvalita profesní bakalářské přípravy je určena náročností programu, kvalitou a zájmem českých i zahraničních studentů o studium a prvotřídním pedagogickým sborem.


500,- Kč
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
Přihláška na předepsaném formuláři SEVT musí mimo jiné obsahovat OBOR a FORMU studia (prezenční nebo kombinovaná), na který se uchazeč hlásí a JAZYK, ze kterého bude psát přijímací test (angličtina nebo němčina). Administrativní poplatek za přijímací řízení 500,-Kč je možné zaplatit předem složenkou typu C na účet školy u České spořitelny - číslo účtu: 1941160369/0800; konstantní symbol je 0308, vždy je třeba uvést variabilní symbol, což je rodné číslo uchazeče o studium. Správní poplatek je také možné zaplatit v hotovosti na sekretariátu školy. Maturitní vysvědčení je uchazeč povinen předložit u ústního pohovoru.


Management hotelů, gastronomických zařízení a lázeňství - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 120000 Kč
  • 60000 Kč
Čeština
Bakalářský studijní program nabízí takové způsoby studia, které zaručí odpovídající výchovu budoucího manažera cestovního ruchu, manažera hotelů a gastronomických zařízení a lázeňství. Ten mimo tradičně vyžadované odborné zručnosti a koncepční schopnosti bude také odborníkem se schopnostmi abstrakce a teoretického myšlení zaručující silnou pozici na trhu a možnost úspěšně čelit silné, vyspělé a zkušené mezinárodní konkurenci v rámci probíhajících celosvětových globalizačních a integračních procesů, zejména v EU.

Management cestovního ruchu - bakalářské
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 120000 Kč
  • 60000 Kč
Čeština
Bakalářský studijní program nabízí takové způsoby studia, které zaručí odpovídající výchovu budoucího manažera cestovního ruchu, manažera hotelů a gastronomických zařízení a lázeňství. Ten mimo tradičně vyžadované odborné zručnosti a koncepční schopnosti bude také odborníkem se schopnostmi abstrakce a teoretického myšlení zaručující silnou pozici na trhu a možnost úspěšně čelit silné, vyspělé a zkušené mezinárodní konkurenci v rámci probíhajících celosvětových globalizačních a integračních procesů, zejména v EU.