Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s .

Žižkova 6, 370 01 České Budějovice +420 386 116 811 info@vsers.cz

Škola nabízí 2 bakalářské obory, které připraví studenty k práci ve státní správě a samosprávě.


Vysoká
Jihočeský
Bc.
humanitní
26033909
studijni@vsers.cz
www.vsers.cz
Čeština
Ne
Ne
Studijní oddělení - 1. ročníky: +420 386 116 811
Studijní oddělení - 2. a 3. ročníky: +420 386 116 831
Studijní oddělení Příbram: +420 318 660 053
Studijní oddělení: info@vsers.cz
+420 386 116 824

Po úspěšném zvládnutí studia absolvent disponuje souhrnem teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti veřejné správy, zejména jejich regionálních

forem, z oblasti integračních procesů a jejich evropských specifik. Bude mít podrobné znalosti zásad a mechanismů fungování Evropského společenství a Evropské unie,

včetně aproximačních procesů české politiky a ekonomiky souvisejíc s naším členstvím.
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne


 

Cílem bakalářského studijního programu je připravit absolventy k výkonu povolání, v jehož rámci budou řešit standardní i nestandardní úkoly v oblasti státní správy a samosprávy na nižší až středně vysoké řídící úrovni.

Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činnosti pouze jednoho oboru. Příprava vychází z kombinace poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi.

 15. 5. 2009, 15. 7. 2009, 21. 8. 2009
15. - 18. 6. 2009, 20. 7. 2009, 27. 8. 2009, 10. 9. 2009
390
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
23. 1. 2009

Přijímací řízení je založeno na ústním motivačním pohovoru.

Součástí přijímacího řízení je test všeobecných znalostí a studijních předpokladů a jazykový test,

který bude použit při zařazení studentů do jazykových skupin.
Regionální studia
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 42120 Kč
  • 42120 Kč
Čeština
Cílem bakalářského studijního programu je připravit absolventy k výkonu povolání, v jehož rámci budou řešit standardní i nestandardní úkoly v oblasti státní správy a samosprávy na nižší až středně vysoké řídící úrovni. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činnosti pouze jednoho oboru. Příprava vychází z kombinace poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi.

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 42120 Kč
  • 42120 Kč
Čeština
Základním cílem jednooborového studijního programu je poskytnout zájemcům vzdělání neuniverzitního typu, specializované na předměty všeobecného zaměření, právní předměty a bezpečnostní předměty orientované na procesy fungování a rozvoje veřejné správy.