Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.

U Santošky 17, 150 00 Praha 5 +420 251 171 942 pertl@vip-vs.cz

Základem a hlavním obsahem vzdělávání jsou komunikační vztahy. V naší koncepci je reprezentují soubory znalostí, účinné metody a prostředky komunikačních dovedností a postupů, včetně jejich jazykových, technických a technologickýc


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr
humanitní
25739018
studijni@vip-vs.cz
www.vip-vs.cz
Čeština
Ne
Ne
Kontaktní telefon: +420 251 171 942
Kontaktní telefon: +420 251 553 255
Kontaktní telefon: +420 251 561 557
Kontaktní e-mail: pertl@vip-vs.cz
Studijní oddělení: studijni@vip-vs.cz
Studijní oddělení Bratislava: info@vip-vs.sk
+420 251 563 158
Základem a hlavním obsahem vzdělávání jsou komunikační vztahy. V naší koncepci je reprezentují soubory znalostí, účinné metody a prostředky komunikačních dovedností a postupů, včetně jejich jazykových, technických a technologických složek v interpersonálním a interinstitucionálním styku, v národním a mezinárodním prostředí. Program dynamicky reaguje na nové potřeby specifických znalostí a dovedností pracovníků, spojených s konkurenceschopností jejich práce v mezinárodním prostředí a na význačně rozdílný výkon veřejné správy v podmínkách členství ČR v Evropské Unii. Učí využívat informace a přednosti informační společnosti, hlavních prostředků rozvoje a hospodářského růstu ve III. tisíciletí, pro osobní rozvoj, firemní či společenskou prosperitu. Zásadní orientací na komunikační vtahy se náš studijní program stal jedinečným a výrazně se obsahem liší od programu ostatních vysokých škol.


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Mezinárodní vztahy a diplomacie - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
Čeština
Studenti jsou na začátku studia přijímáni bez rozlišení studovaného oboru a mají jeden semestr společného studia. V průběhu prvního semestru se vědomě rozhodují o volbě oboru a na konci semestru obor volí. Protože studijní obory jsou dosti široké, obsahují ve druhém a třetím roce studia možnost určité profilace oboru. Na oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie jde o profilaci buď na mezinárodní vztahy nebo na diplomatické styky a služby. Na oboru Veřejná správa a public relations jde o profilaci buď na veřejnou správu a služby nebo na public relations. Zaměření oborové specializace studenti volí na konci prvního ročníku.

Veřejná správa a public relations - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
Čeština
Studenti jsou na začátku studia přijímáni bez rozlišení studovaného oboru a mají jeden semestr společného studia. V průběhu prvního semestru se vědomě rozhodují o volbě oboru a na konci semestru obor volí. Protože studijní obory jsou dosti široké, obsahují ve druhém a třetím roce studia možnost určité profilace oboru. Na oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie jde o profilaci buď na mezinárodní vztahy nebo na diplomatické styky a služby. Na oboru Veřejná správa a public relations jde o profilaci buď na veřejnou správu a služby nebo na public relations. Zaměření oborové specializace studenti volí na konci prvního ročníku.

Politologie a politika v mezinárodních a veřejných vztazích - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
  • 2 roky
Čeština
Obor i vedlejší specializace vytvářejí předpoklady pro uplatnění především v odborných útvarech úřadů a institucí veřejné správy, ve vzdělávacím systému, v politických a jiných seskupeních občanské společnosti, v mediální sféře, případně ve vědecko výzkumné či pedagogické oblasti.

Evropská studia a veřejná správa - magisterské studium
prezenční, individuální plán
Ing/Mgr
  • 2 roky
  • 1 rok
Čeština
Studovaný obor i vedlejší specializace vytvářejí předpoklady pro uplatnění ve správních úřadech, zejména na ministerstvech a v dalších ústředních institucích státní správy, ve všech regionálních úřadech či specializovaných útvarech samosprávy, zejména těch, které mají pracovní vztahy se EU, v institucíh a orgánech Evropské unie, v systémech sociálního zabezpečení, v institucích zákonodárné a výkonné moci, v personálních útvarech aj.

Mezinárodní a diplomatická studia - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
  • 2 roky
  • 2 roky
Čeština
Studovaný obor a specializace vytvářejí předpoklady pro uplatnění absolventa především v institucích a orgánech EU, NATO, OSN, v ústředních úřadech státní správy a samosprávy, zejména těch, které zajišťují komunikaci s EU, ve finančnictví a v dalších , především mezinárodních organizacích a institucích. Oborová specializace diplomacie vytváří reálné předpoklady pro jejich uplatnění především na Mininsterstvu zahraničních věcí, na zastupitelských úřadech, konzulátech, obchodních afilacích a v dalších institucích v zahraničí, v OSN, OBSE, v mezinárodních humanitárních a jiných institucích i na všech úřadech státní správy a samosprávy.