VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o.

Žalanského 68/54, 163 00 Praha 17 +420 235 300 144 studijni@vsrr.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje je změřena na vytvoření systému profesně orientovaného vzdělávání zejména pro oblast regionální správy a regionálního rozvoje.


Vysoká
Praha
Bc.
ekonomické
27133257
studijni@vsrr.cz
www.vsrr.cz
Čeština
Ne
Ne
Studijní oddělení: +420 235 300 144
Konzultační středisko: +420 261 212 819
Studijní oddělení: studijni@vsrr.cz
Konzultační středisko: rektorat@vsrr.cz
+420 261 212 819


Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Cílem studia je příprava kvalifikovaných specialistů se solidními základy teorie a praxe rozvoje určitého geosociálního regionu se zvláštním důrazem na mezinárodní vazby s Evropskou unií a efektivní zapojení do jejich struktur. Škola nabízí výuku jazyků včetně oborově specializované slovní zásoby výběrem z jazyků angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština.
Profil absolventa je naplňován zejména předměty zaměřenými na komplexní rozvoj regionu (principy územního členění, aspekty rozvoje, základní nástroje řízení, zákony a předpisy) – Úvod do regionalistiky, Regionální politika, Regionální veřejné vztahy, Regionální a municipální ekonomika, Sociální a kulturní rozvoj obcí a regionů. Studium oboru poskytuje ekonomické znalosti z disciplín jako je Mikroekonomie, Makroekonomie, Veřejné finance, Základy managementu. Profil absolventa dotváří množina společenskovědních disciplín a akcent na nadstandardní časovou dotaci jazyků. Studium je koncipováno tak, aby poskytovalo dobrý základ pro bezprostřední uplatnění v praxi a zároveň vytvářelo i solidní znalostní předstupeň pro navazující magisterské studium.


27.2.2009; 15.5.2009; 31.7.2009; 28.8.2009
18.6.2009; 30.6.2009
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
24.2.2009; 24.3.2009; 20.4.2009
Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru. Jeho obsahem je výklad a diskuse o studiu a perspektivních uplatnění absolventů v praxi. Podmínky pro přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek, zejména za studijní výsledky dosahované uchazečem na střední škole, určuje rektor.


Regionální rozvoj
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 48000 Kč
  • 33000 Kč
Čeština
Cílem studia je příprava kvalifikovaných specialistů se solidními základy teorie a praxe rozvoje určitého geosociálního regionu se zvláštním důrazem na mezinárodní vazby s Evropskou unií a efektivní zapojení do jejich struktur. Absolvent je připraven na přímé převzetí pracovních míst a funkcí ve všech sférách managementu, plánování a realizace rozvoje územního celku v rovině ekonomické, právní i správní a sociální na úrovni hejtmanství, krajských úřadů, finančních, sociálních, případně kulturních institucí a úřadů. K jeho vybavení náleží i kvalitní jazykové vybavení dvěma světovými jazyky se specializovanou slovní zásobou a znalost principů mezinárodní komunikace v oblasti spolupráce při

Management a regionální rozvoj
prezenční
Bc.
  • 3 roky
  • 48000 Kč
Čeština
Studijní obor Management regionálního rozvoje je orientován na získání uceleného souboru logicky provázaných základních znalostí a dovedností potřebných pro výkon profesně kvalitní, zodpovědné, etické a efektivní manažerské práce v systému zabezpečujícím komplexní rozvoj a správu regionu nebo oblasti. Studium oboru poskytuje absolventům relevantní a vyvážený soubor teoretických a zejména praktických znalostí a dovedností z manažerských, ekonomických, správních a dalších společenskovědních disciplín s důrazem na jejich bezprostřední aplikaci v praxi. Koncepce studijního oboru zahrnuje jako jednu z priorit orientaci na aktivní a odbornou znalost dvou světových jazyků, včetně oborově speciální slovní zásoby.